Chuyên ngành

Insulin icodec hàng tuần không kém hiệu quả so với insulin glargine hàng ngày cho bệnh nhân đái tháo đường típ 2 sử dụng chế độ cơ bản – bổ sung

Nghiên cứu mới so sánh hiệu quả và an toàn của insulin icodec và insulin glargine U100 trong điều trị đái tháo đường típ 2. Kết quả cho thấy insulin icodec một lần mỗi tuần không kém cạnh glargine U100 một lần mỗi ngày về hiệu quả và an toàn, …

Read More »