Đánh giá phân bố chất bán dẫn lipid trong điểm máu khô cho quá trình sàng lọc sơ sinh

Một nghiên cứu theo dõi ngược trên nhóm mẫu gồm 10.004 trẻ sơ sinh cho thấy việc sàng lọc bệnh tăng mỡ máu gia đình ở trẻ sơ sinh có thể được thực hiện thông qua việc phân tích mức độ cholesterol và apolipoprotein B từ những mẩu máu khô. Kết quả cũng chỉ ra rằng giá trị cholesterol và apolipoprotein B có sự thay đổi theo mùa, với mức cao nhất được quan sát vào mùa đông và thấp nhất vào mùa hè. Đây là một tiền đề quan trọng cho việc phát triển phương pháp sàng lọc bệnh tăng mỡ máu gia đình cho trẻ sơ sinh.


Phân tích nghiên cứu về sàng lọc bệnh tăng lipid máu gia đình ở trẻ sơ sinh

Nghiên cứu theo dõi lưu hành cholesterol lọai thấp (LDL-C) và apolipoprotein B (ApoB) từ máu khô của trẻ sơ sinh có thể hữu ích cho việc sàng lọc bệnh tăng lipid máu gia đình (FH) ở trẻ sơ sinh. Nghiên cứu này nhận thấy rằng các chỉ số tổng cholesterol (TC), LDL-C và ApoB có nồng độ cao nhất vào mùa đông. Kết quả của nghiên cứu cho thấy LDL-C và ApoB có phân bố có thể được sử dụng cho sàng lọc FH ở trẻ sơ sinh.

Việc phát hiện sớm FH ở trẻ sơ sinh là rất quan trọng do bệnh này có liên quan đến bệnh tim mạch nặng và sớm. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp quan sát mẫu ngược và thu thập 10.004 mẫu máu khô từ trẻ sơ sinh trong vòng 3 ngày đầu đời. Khi chuẩn hóa theo bội số của trung bình, TC có phạm vi nhỏ nhất (0,36-1,82) trong khi ApoB có phạm vi rộng nhất (0,07-4,39). Phân bố phần trăm 99 của TC và ApoB hiển thị sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm cân nặng sinh sản khác nhau, trong khi LDL-C không hiển thị sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm cân nặng sinh sản. Sự biến động thời gian về nồng độ chỉ số sinh học đã xảy ra, với nồng độ cao nhất được quan sát vào mùa đông và nồng độ thấp nhất được quan sát vào mùa hè.

Một hạn chế của nghiên cứu này là ApoB bị không ổn định hơn so với TC hoặc LDL-C, do đó giá trị ApoB có thể không chính xác do sự giảm giá trị. Bên cạnh đó, có thể có các yếu tố của mẹ ảnh hưởng đến chỉ số lipid trong giai đoạn sơ sinh của trẻ mà không kéo dài đến sau này. Nghiên cứu khác về các giá trị lipid ở sinh và đo các giá trị này ở độ tuổi sau có thể hữu ích cho việc liên kết dữ liệu sơ sinh với kết quả lâm sàng.

Chi tiết nghiên cứu

Trong nghiên cứu quan sát mẫu ngược, các mẫu máu khô được thu thập từ 10.004 trẻ sơ sinh trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Chỉ số LDL-C, TC và ApoB được cô lập từ mẫu máu khô. Trong số 10.004 trẻ sơ sinh, 93,8% được phân loại là trẻ đủ tháng, 5,7% là trẻ sinh non muộn và 0,5% là trẻ sinh non cực kỳ hoặc rất non. 51,4% là nam và 48,6% là nữ. Trung bình của phân bố ba chỉ số sinh học là 213,6 mg/dL với độ lệch chuẩn (SD) là 37,7 cho TC, 98,3 mg/dL với SD là 25,9 cho LDL-C và 24,7 mg/dL với SD là 14,1 cho ApoB. Phạm vi phân bố của TC theo bội số của trung bình là 0,36-1,82, 0,39-2,73 cho LDL-C và 0,07-4,39 cho ApoB. Với mục đích đánh giá các chỉ số sinh học này cho việc sàng lọc FH ở trẻ sơ sinh, sự khác biệt về phần trăm 99 của bội số của trung bình được tính toán giữa các nhóm tuổi thai, giới tính và cân nặng sinh sản. Đối với TC, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê là 0,10 (95% CI 0,03-0,15) điểm giữa phần trăm 99 của bội số của trung bình giữa nhóm trẻ đủ tháng (1,40) và nhóm trẻ sinh non muộn (1,50). Đối với LDL-C, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê là 0,09 (95% CI 0,02-0,17) điểm giữa phần trăm 99 của bội số của trung bình giữa trẻ sinh non cực kỳ/hơi non (1,66) và trẻ đủ tháng (1,57). Đối với ApoB, nhóm trẻ sinh non cực kỳ/hơi non có phần trăm 99 của bội số của trung bình cao hơn đáng kể (4,27), cao hơn 1,81 điểm (95% CI 0,33-3,29) so với nhóm trẻ sinh non muộn và cao hơn 1,97 (95% CI 0,49-3,44) điểm so với nhóm trẻ đủ tháng. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về phần trăm 99 của ApoB của 0,23 điểm (95% CI 0,11-0,35) giữa nữ (2,45) và nam (2,22) được quan sát. Sự biến động theo mùa trong cả hai phần trăm 50 và 95 đã được quan sát cho tất cả các chỉ số sinh học, với giá trị tối đa được quan sát vào các tháng mùa đông ở bán cầu bắc (từ tháng 12 đến tháng 2) và giá trị tối thiểu được quan sát vào các tháng mùa hè ở bán cầu bắc (từ tháng 6 đến tháng 8).

Hỏi đáp về nội dung bài này

Tiêu đề câu hỏi 1

Câu trả lời cho câu hỏi 1: Trong một nghiên cứu hồi cứu, phân bố LDL-C và ApoB được thu thập từ mẫu máu khô của trẻ sơ sinh có thể hữu ích cho việc sàng lọc dịch hạch gia đình ở trẻ sơ sinh.

Tiêu đề câu hỏi 2

Câu trả lời cho câu hỏi 2: Tổng cholesterol, LDL-C và ApoB có nồng độ cao nhất trong các tháng mùa đông.

Tiêu đề câu hỏi 3

Câu trả lời cho câu hỏi 3: Loại nghiên cứu là nghiên cứu hồi cứu và mục đích là tìm hiểu phân bố các chỉ số sinh hóa từ mẫu máu khô của trẻ sơ sinh để xác định các chỉ mục tiềm năng cho sàng lọc dịch hạch gia đình.

Tiêu đề câu hỏi 4

Câu trả lời cho câu hỏi 4: Kết quả nghiên cứu cho thấy LDL-C và ApoB có phân bố có thể hữu ích cho việc sàng lọc dịch hạch gia đình ở trẻ sơ sinh.

Tiêu đề câu hỏi 5

Câu trả lời cho câu hỏi 5: Những giới hạn của nghiên cứu bao gồm sự không ổn định của ApoB so với TC hoặc LDL-C, và sự ảnh hưởng của các yếu tố mẹ với các chỉ mục lipid trong giai đoạn trẻ sơ sinh. Cần thực hiện thêm nghiên cứu để liên kết dữ liệu trẻ sơ sinh với kết quả lâm sàng ở những độ tuổi sau này.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: www.2minutemedicine.com
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: diendanykhoa.vn

About admin

Check Also

Sử dụng chuyển động ngồi-đứng để đánh giá yếu thế của người cao tuổi mắc bệnh tim mạch-metabolism

Nghiên cứu mới cho thấy điểm số sức mạnh và tốc độ đo được trong …