Đa dạng lợi ích của các biện pháp đánh giá chất lượng trong chăm sóc đột quỵ cấp.

Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy các biện pháp chất lượng của Hiệp hội Tim mạch Mỹ/ Hiệp hội Đột quỵ Mỹ có hiệu quả về chi phí trong trường hợp đột quỵ cấp tính, đặc biệt là việc sớm chụp ảnh động mạch cổ và sử dụng tPA. Tuy nhiên, không có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe được tìm thấy cho 5 biện pháp chất lượng khác. Nghiên cứu này cho thấy sự phù hợp chi phí của các biện pháp này khi được so sánh với ngưỡng định mức trước đó đã được công bố bởi Hiệp hội Tim mạch Mỹ là 50.000 đô la cho mỗi năm sống có chất lượng.


Đánh giá sự hiệu quả chi phí của các biện pháp chất lượng trong chăm sóc đột quỵ cấp

Theo Hội tim mạch Mỹ (AHA)/ Hội đột quỵ Mỹ (ASA), đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong trên toàn cầu. Hội đưa ra những biện pháp chất lượng cụ thể thông qua các hướng dẫn chăm sóc đột quỵ cấp. Tuy nhiên, những biện pháp chất lượng này chưa từng được đánh giá về hiệu quả chi phí. Trong mô hình mô phỏng đột quỵ này, 15 biện pháp chất lượng của AHA/ASA được ước tính cải thiện tuổi thọ và năm sống có chất lượng (QALY). Các biện pháp chất lượng này được xem là hiệu quả chi phí dựa trên ngưỡng được AHA công bố trước đó là 50.000 đô la cho mỗi QALY. Tuy nhiên, giá trị của các biện pháp chất lượng riêng lẻ có sự không nhất quán đáng kể. Việc kiểm tra hình ảnh động mạch cổ sớm mang lại sự tăng trưởng quan trọng nhất về QALY và tiết kiệm năm sống. Ngoài ra, tPA cũng cải thiện đáng kể, bao gồm là biện pháp chất lượng duy nhất mà sự điều chỉnh chất lượng sống cải thiện QALY tăng thêm. Khi ngưỡng hiệu quả chi phí tăng lên, các biện pháp chất lượng tốn kém nhất chiếm phần lớn giá trị cải thiện.

Trong mô hình này, những giá trị đầu ra bao gồm năm sống thêm, QALY tăng thêm, tỷ lệ hiệu quả chi phí tăng thêm và lợi ích sức khỏe net tăng thêm. Nhập mô hình đến từ tài liệu đã công bố trước đó mô tả tỷ lệ sự kiện, kích thước tác động của các biện pháp can thiệp, trọng số tiện ích và chi phí. Các biện pháp chất lượng đều được xem là cải thiện tuổi thọ và QALY. Trung bình, các biện pháp này là hiệu quả chi phí dựa trên ngưỡng 100.000 đô la cho mỗi QALY và 50.000 đô la cho mỗi QALY. Khi ngưỡng hiệu quả chi phí tăng lên, các biện pháp chất lượng tốn kém chiếm phần lớn giá trị cải thiện.

Kết luận

Từ quan điểm chi phí, có thể có lợi ích tối thiểu đối với một số biện pháp chất lượng được Hội tim mạch Mỹ/ Hội đột quỵ Mỹ xác nhận. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả chi phí của các biện pháp chất lượng trong chăm sóc đột quỵ cấp là cần thiết để đảm bảo tài nguyên được sử dụng hiệu quả và hợp lý nhất.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Tiêu đề: In an acute stroke simulation, early carotid imaging and tissue plasminogen activator were associated with significant cost-effectiveness.

Câu hỏi 1: Các biện pháp chất lượng nào được khuyến nghị bởi American Heart Association (AHA)/ American Stroke Association (ASA) không có tác động sức khỏe đáng kể?

Trả lời: Không tìm thấy tác động sức khỏe có thể đo lường đáng kể đối với 5 biện pháp chất lượng được khuyến nghị bởi American Heart Association (AHA)/ American Stroke Association (ASA).

Câu hỏi 2: Tại sao cần phân tích hiệu quả chi phí cho các biện pháp chất lượng của AHA/ASA trong điều trị đột quỵ cấp?

Trả lời: Việc phân tích hiệu quả chi phí cho các biện pháp chất lượng của AHA/ASA trong điều trị đột quỵ cấp giúp đánh giá xem các biện pháp này có đáng đầu tư hay không.

Câu hỏi 3: Các biện pháp chất lượng nào có tác động tích cực đến tuổi thọ và số năm sống chất lượng (QALY) nhiều nhất?

Trả lời: Biện pháp sớm chụp hình động mạch cổ và tPA (tissue plasminogen activator) có tác động tích cực đến tuổi thọ và số năm sống chất lượng (QALY) nhiều nhất.

Câu hỏi 4: Giới hạn của nghiên cứu là gì?

Trả lời: Giới hạn của nghiên cứu là mô hình hóa các biện pháp chất lượng không bắt kịp được các yếu tố gây nhiễu tiềm tàng khi chúng tương tác với nhau và ảnh hưởng đến chi phí.

Câu hỏi 5: Nội dung của nghiên cứu là gì?

Trả lời: Nghiên cứu này đánh giá tác động sức khỏe và hiệu quả chi phí của các biện pháp chất lượng trong điều trị đột quỵ cấp. Mô hình mô phỏng máy tính được tạo ra để dự báo sự sống và kết quả sức khỏe suốt đời của bệnh nhân mắc đột quỵ cấp. Các đầu ra của mô hình bao gồm số năm sống thêm, số năm sống chất lượng (QALY), tỷ lệ hiệu quả chi phí tăng thêm và lợi ích sức khỏe net tăng thêm.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: diendanykhoa

About admin

Check Also

GLP-1 receptor agonists giảm nguy cơ sự kiện tim mạch bất lợi ở cựu chiến binh mắc đái tháo đường típ 2.

Nghiên cứu phân tích nhóm ngược trên bệnh nhân đái tháo đường loại típ cho …