Tập luyện chống lại kháng insulin giúp cải thiện các chỉ số bệnh lý cho bệnh đái tháo đường típ 2.

Tập thể dục kháng cự là phần không thể thiếu trong việc điều trị đái tháo đường típ 2. Một nghiên cứu toàn cầu đã chứng minh rằng tập kháng cự giúp cải thiện đáng kể các chỉ số sinh hoá và lâm sàng của bệnh, bao gồm đường huyết nhanh, huyết áp và khối lượng mỡ. Hiệu quả tập luyện kháng cự cao độ còn tốt hơn so với độ cao trung bình thấp. Kết quả này đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân đái tháo đường típ 2 nên tập luyện kháng cự cao độ để đạt hiệu quả tốt nhất.


Tiểu đường type 2 là một căn bệnh phổ biến trên toàn cầu và việc tập thể dục đóng một vai trò quan trọng trong việc điều trị. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây chưa định nghĩa được độ lớn của tập luyện để đạt được lợi ích này. Mục tiêu của nghiên cứu này là hiểu rõ cường độ tập thể dục có thể ảnh hưởng đến các chỉ số lâm sàng và sinh hoá ở bệnh nhân đái tháo đường type 2.

Nghiên cứu này đã tìm thấy 40 nghiên cứu (n=1,491 bệnh nhân) từ nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau từ đầu cơ sở dữ liệu đến tháng 4 năm 2022. Nghiên cứu được bao gồm nếu bệnh nhân ≥17 tuổi, có đái tháo đường type 2, so sánh tập thể dục chống lại không tập hoặc chỉ tập co dãn, và đánh giá các chỉ số lâm sàng và sinh hoá của đái tháo đường type 2. Nghiên cứu được loại trừ nếu thời gian can thiệp là <4 tuần và bệnh nhân không có đái tháo đường type 2. Tác giả đã sử dụng hướng dẫn PRISMA để thực hiện đánh giá và tính toán kết quả bằng mô hình hiệu quả cố định hoặc ngẫu nhiên. Kết quả chính là tác động của tập thể dục chống lại các chỉ số lâm sàng và sinh hoá ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Kết quả cho thấy rằng tập thể dục chống lại đái tháo đường type 2 đã giảm đáng kể các chỉ số sinh hoá (chẳng hạn như HBA1c và đường huyết nhịn) và các chỉ số lâm sàng của đái tháo đường type 2, chẳng hạn như huyết áp tâm thu và khối lượng mỡ. Ngoài ra, tác động của can thiệp tập thể dục chống lại đái tháo đường type 2 cường độ cao hơn so với cường độ trung bình-thấp đối với một số chỉ số lâm sàng và sinh hoá. Tuy nhiên, nghiên cứu này bị giới hạn bởi sự đa dạng của các nghiên cứu bao gồm, điều này có thể ảnh hưởng đến độ lớn của các kích cỡ hiệu ứng. Tuy nhiên, kết quả này cung cấp bằng chứng quan trọng cho thấy tập thể dục chống lại đái tháo đường type 2 cường độ cao nên được sử dụng trong kế hoạch điều trị của bệnh nhân.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Resistance training thực sự có hiệu quả trong điều trị bệnh tiểu đường loại 2 hay không?

Đáp án 1: Có, theo review và phân tích thống kê hệ thống này, việc tập thể dục kháng cự đã dẫn đến cải thiện đáng kể về các chỉ số sinh hóa và lâm sàng của bệnh, bao gồm đường huyết nhanh, huyết áp và khối lượng mỡ.

Câu hỏi 2: Chất lượng của các nghiên cứu được bao gồm trong review này như thế nào?

Đáp án 2: Các nghiên cứu được bao gồm trong review này đạt mức đánh giá chất lượng tốt (mức đánh giá 1).

Câu hỏi 3: Resistance training với độ cao cường độ khác nhau có ảnh hưởng như thế nào đến các chỉ số sinh hóa và lâm sàng của bệnh tiểu đường loại 2?

Đáp án 3: Resistance training với độ cao cường độ cao hơn đã cho thấy hiệu quả vượt trội hơn so với độ cao cường độ trung bình thấp đối với nhiều chỉ số sinh hóa và lâm sàng của bệnh tiểu đường loại 2.

Câu hỏi 4: Các nghiên cứu nào được bao gồm trong review này?

Đáp án 4: Review này đã bao gồm 40 nghiên cứu (tổng số 1.491 người tham gia) từ nhiều cơ sở dữ liệu từ khởi đầu cơ sở dữ liệu đến tháng 4 năm 2022. Các nghiên cứu kiểm soát ngẫu nhiên được bao gồm nếu bệnh nhân đủ 17 tuổi, bị tiểu đường loại 2, so sánh resistance training với không tập thể dục hoặc chỉ kéo dãn và đánh giá các chỉ số sinh hóa và lâm sàng của bệnh tiểu đường loại 2. Các nghiên cứu đã bị loại trừ nếu thời gian can thiệp là dưới 4 tuần và nếu bệnh nhân không bị tiểu đường loại 2.

Câu hỏi 5: Review này có những giới hạn gì?

Đáp án 5: Review này bị giới hạn bởi tính đa dạng của các nghiên cứu được bao gồm, điều này có thể đã ảnh hưởng đến mức độ lớn của kích thước hiệu ứng. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng đáng kể cho thấy resistance training với độ cao cường độ cao hơn nên đóng một vai trò quan trọng hơn trong kế hoạch điều trị của bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: 2minutemedicine
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: diendanykhoa

About admin

Check Also

GLP-1 receptor agonists giảm nguy cơ sự kiện tim mạch bất lợi ở cựu chiến binh mắc đái tháo đường típ 2.

Nghiên cứu phân tích nhóm ngược trên bệnh nhân đái tháo đường loại típ cho …