Lây nhiễm SARS-CoV-2 có thể tăng nguy cơ tiên đái tháo đường tiến triển thành đái tháo đường típ 1 hoặc típ 2.

Bệnh nhân tiền đái tháo đường nhập viện vì COVID-19 có nguy cơ phát triển đái tháo đường loại 2 cao hơn so với những bệnh nhân tiền đái tháo đường không mắc COVID-19. Nghiên cứu khảo sát 42.877 bệnh nhân đã mắc COVID-19 và có tiền sử đái tháo đường tiền phát, so sánh với 9306 bệnh nhân tiền đái tháo đường không mắc COVID-19. Kết quả cho thấy, bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 có tỉ lệ phát triển đái tháo đường loại 2 mới cao hơn (21.9% so với 6.02%) và đái tháo đường loại 2 kéo dài (14.75% so với 7.51%). Việc sử dụng steroid để điều trị COVID-19 và sự căng thẳng về thể chất và tâm lý trong quá trình điều trị có thể góp phần vào phát triển đái tháo đường. Bệnh nhân tiền đái tháo đường nhập viện vì COVID-19 cần được giám sát chặt chẽ hơn về kiểm soát đường huyết.


Tiền Đái tháo đường (Pre-diabetes) khi nhập viện vì COVID-19 có nguy cơ mắc Típ 2 Đái tháo đường cao hơn so với những bệnh nhân có tiền Đái tháo đường nhưng không mắc COVID-19

Một nghiên cứu được thực hiện tại hệ thống y tế Montefiore ở Bronx, New York đã cho thấy nguy cơ mắc Đái tháo đường Típ 2 mới sau khi mắc COVID-19 ở những bệnh nhân tiền Đái tháo đường là cao hơn so với những bệnh nhân không mắc COVID-19.

Nghiên cứu này được thực hiện bằng cách so sánh 42.877 bệnh nhân mắc COVID-19 và có tiền Đái tháo đường với 9.306 bệnh nhân có tiền Đái tháo đường nhưng không mắc COVID-19. Kết quả cho thấy bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 có nguy cơ mắc đái tháo đường Típ 2 mới lớn hơn so với những bệnh nhân không mắc COVID-19 (21,9% so với 6,02%, p <0,001) và nguy cơ mắc Đái tháo đường Típ 2 mới lâu dài (14,75% so với 7,51%, p <0,001). Tuy nhiên, không có sự khác biệt này được quan sát ở những bệnh nhân không nhập viện. Các nhà nghiên cứu lý giải rằng căng thẳng về mặt thể chất và tinh thần khi nhập viện, cùng với việc sử dụng steroid để điều trị COVID-19 nặng có thể góp phần vào sự phát triển của Đái tháo đường. Nghiên cứu này cho thấy bệnh nhân có tiền Đái tháo đường nhập viện vì COVID-19 có thể được quan sát chặt chẽ hơn về kiểm soát đường huyết của họ. Nghiên cứu được đăng tải trên BMJ.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Bệnh nhân bị tiểu đường tiền đái tháo đường có mắc phải nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 khi mắc COVID-19?

Có, bệnh nhân bị tiểu đường tiền đái tháo đường mắc COVID-19 có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn so với bệnh nhân tiểu đường tiền đái tháo đường không mắc COVID-19.

Câu hỏi 2: Mức độ đánh giá chất lượng bằng số của nghiên cứu này là bao nhiêu?

Mức độ đánh giá chất lượng bằng số của nghiên cứu này là 2 (tốt).

Câu hỏi 3: Nghiên cứu này tập trung vào mục đích gì?

Nghiên cứu này tập trung vào mục đích xác định tỷ lệ phát triển tiểu đường mới sau khi nhiễm COVID-19 đối với những người đã có tiền sử tiểu đường tiền đái tháo đường.

Câu hỏi 4: Dữ liệu được thu thập từ đâu trong nghiên cứu này?

Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ y tế sử dụng Hệ thống Sức khỏe Montefiore tại Bronx, New York.

Câu hỏi 5: Những yếu tố nào được đề xuất có thể góp phần vào sự phát triển của tiểu đường?

Nghiên cứu cho rằng các yếu tố như áp lực vật lý và tâm lý khi nhập viện, cũng như steroid được sử dụng để điều trị nhiễm trùng COVID-19 nặng có thể góp phần vào sự phát triển của tiểu đường.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: www.2minutemedicine.com
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: diendanykhoa.vn

About admin

Check Also

Sử dụng chuyển động ngồi-đứng để đánh giá yếu thế của người cao tuổi mắc bệnh tim mạch-metabolism

Nghiên cứu mới cho thấy điểm số sức mạnh và tốc độ đo được trong …